ביטוח חיים

 ביטוח חיים הוא אחד מתחומי הביטוח היותר מרתקים ושיש להם מאפיינים קצת אלטרואיסטיים. אדם רוכש ביטוח חיים כדי לסייע לשאיריו להסתדר למקרה שהוא יילך לעולמו. המשמעות היא שהאדם רוכש ביטוח חיים בהתאם ליכולותיו הכלכליות ואולם בקרות מקרה הביטוח סכומי הביטוח יועברו למוטבי הפוליסה שעליהם הוא ביקש לשמור. יש כאן שני פרופילים של צרכים אליהם צריך להתייחס –
1. הצורך של מקים (רוכש) הפוליסה המעוניין להגן על שאיריו מבחינה כלכלית ומה התקציב שהוא מעוניין להקצות לרכישת הפוליסה.
2. הצורך של שאיריו של מקים הפוליסה ומה הסכומים שיידרשו להם כדי לקיים את רמת החיים שמקים בפוליסה רוצה להגן עליה.
ביטוח חיים הוא סוג הביטוח היחיד בו היקף הביטוח יכול להיקבע ע"י רוכש הביטוח ואז נקבעת גם הפרמיה של הביטוח הנגזרת מסכום זה. כדי להגדיל את ריווחיהן, מצרפות חברות הביטוח לפוליסות ביטוח החיים תנאים שונים וכן תוספות שונות שיוצרות קצת בלבול ופער הבנה אצל רוכשי פוליסות ביטוח החיים. בקישור שלמטה תוכל לבקש הצעת מחיר לביטוח חיים ממספר סוכני ביטוח חיים שבחרנו עבורך, כולם רציניים, מומחים בביטוח חיים והוגנים, שיתחרו עליך שלקוח ושיוכלו לסייע בידך להגיע לפוליסת ביטוח החיים הנכונה עבורך

טופס בקשת הצעה לביטוח חיים