ביטוח משכנתא

בכל תהליך של לקיחת משכנתא (הלוואה לרכישת נכס) מבנק במטרה לרכוש נכס נדל"ן, מהווה הנכס הנרכש כבטוחה להלוואה, זו הסיבה ששווי הנכס הוא מהותי לבנק וכל ירידת ערך של נכס הנדל"ן מגדילה משמעותית את הסיכון לכספי הבנק. ולכן, כחלק מתהליך לקיחת משכנתא, נדרש הלווה לרכוש פוליסת ביטוח לנכס הנדל"ן שבמקרה של אירוע שיוריד את ערך הנכס, יהיו כספי הבנק מוגנים.
סוכני הביטוח אליהם יפנה אותך הבנק אינם בהכרח הזולים ביותר ולכן מומלץ לך לקבל הצעות מתחרות מסוכנים שונים כדי למצוא את הפוליסה הזולה ביותר אותה יאשר הבנק. הבנק בדרך כלל ייתן לך הנחיות לתכולת הפוליסה ומאחר והפוליסה נעשית רק עבור הבנק להגנת כספי המשכנתא, הרי שאתה צריך לחפש את ההצעה הזולה ביותר שתענה על תכולת הפוליסה שדרש הבנק.

בקישור הבא תוכל לקבל הצעות לביטוח משכנתא ממספר סוכני ביטוח שיתחרו עליך כלקוח, שמבינים את מצבך ומה אתה מחפש ושיתנו לך הצעות זולות לביטוח המשכנתא אותו אתה מחפש,

הצעת מחיר לביטוח משכנתא דרך האינטרנט