ביטוח רכב

ביטוח רכב הינו ענף כלכלי רחב ביותר. כל שנה עולים על כבישי הארץ יותר מ- 200 אלף כלי רכב חדשים. קיימים שלושה סוגים עיקריים של ביטוח רכב:
1. ביטוח חובה לרכב – ביטוח שהינו חובה על פי חוק . לא ניתן לחדש רישיון רכב שנתי (טסט) ללא הצגת פוליסת ביטוח חובה בתוקף
2. ביטוח רכב צד ג' (צד שלישי) – ביטוח המטרתו להגן על בעל הרכב במידה ויידרש לשלם פיצוי לצד ג' (כל צד שאינו חלק מחוזה הביטוח בין בעל הרכב לחברת הביטוח).
3. ביטוח מקיף לרכב – ביטוח שמגן בפני מגוון סיכונים (שונה בין חברות ביטוח שונות) הקשורים בשימוש ברכב.
התחרות בין סוכני ביטוח רכב היא קשה וחזקה, פערי הרווח נמוכים יחסית ולכן קצת מבלבל למצוא את שביל הזהב ואת הפוליסה האופטימלית לכל בעל רכב. בהרבה מאוד מקרים ההצעות הזולות מתבררות כבעייתיות בקרות מקרה הביטוח ואז מגלים שהחיסכון לא היה כל כך כדאי ועם זאת יש פערים משמעותיים בין הפוליסות המוצעות על ידי חברות ביטוח שונות הן במחירים והן בתכולת פוליסת הביטוח. בהרבה מאוד מהמקרים מבלבלות חברות הביטוח את רוכשי הביטוח ע"י תוספות מיותרות לפוליסה שהופכות לחלק משיקולי הרכישה של רוכש הביטוח, אך בעצם משפיעות באופן שלילי ולא נכון על שיקול הדעת שלו.

בקישור הבא תוכל לקבל הצעות לביטוח רכב ממספר סוכני ביטוח רכב אמינים ואיכותיים שיתחרו עליך כלקוח.

הצעת מחיר לביטוח רכב דרך האינטרנט