מבוא לרכישת ביטוח

מבוא לרכישת ביטוח

רכישת ביטוח היא חלק מחייו של כל תושב במדינה. רכישת הביטוח נעשית במסגרת האישית ו/או במסגרת המשפחתית ובדרך כלל מהווה הוצאה משמעותית מחד ומנגנון הורדת סיכונים משמעותי מאידך. כל מי שמבצע רכישת ביטוח מכל סוג שהוא – כגון: ביטוח רכב, ביטוח דירה, ביטוח חיים, ביטוח עסקים, ביטוח נסיעות, ביטוח בריאות, ביטוח אחריות מקצועית – חייב לדעת להגדיר באופן נכון את צרכי הביטוח עבורם נרכשת פוליסת הביטוח וכן לדעת לפנות באופן יעיל ואפקטיבי לקבלת הצעות מחיר ממספר ספקי ביטוח שיאפשרו לו מענה איכותי על צרכי הביטוח במחיר הטוב ביותר האפשרי.
הקושי נעוץ בעובדה שפוליסת ביטוח אינה מוצר סטנדרטי ולכן פוליסות ביטוח המוצעות ע"י חברות ביטוח שונות, כוללות כיסוי ביטוחי שונה, כלומר עונות באופן שונה על צרכי הביטוח של המבוטח ולכן המבוטח צריך להיות בקיא בפרטים ובמאפייני כל פוליסת ביטוח שמוצעת בתחום הביטוח שהוא רוכש, כדי לבצע נכון את רכישת הביטוח.
אתר הביטוח שלנו נועד לאפשר לרוכש הביטוח לבצע שלב למידה ולקבל הצעות מחיר לביטוח באופן קל ומהיר ותוך חיסכון ניכר של זמן ועלויות הן בתהליך חיפוש הביטוח והן ברכישת הביטוח עצמה. אנו כל הזמן מוסיפים תכנים לאתר ומשפרים את הערך והתועלת שיכול להפיק רוכש פוטנציאלי בתהליך רכישת הביטוח שלו.
אנו מאחלים לכולם שיפיקו ערך מירבי מאתר הביטוח שלנו.
בהצלחה!