ביטוח - מידע והצעות מחיר להורדת עלויות הביטוח

ביטוח רכב : ביטוח דירה : ביטוח חיים : ביטוח בריאות : ביטוח נסיעות : ביטוח עסקים : ביטוח משכנתא : ביטוח פנסיוני

ביטוח עסקים

ביטוח עסקים - הפוליסות המוצעות בשוק

התחרות בין חברות הביטוח בתחום ביטוח עסק וביטוח רכוש רבה, כיום בשוק קיימות חברות ביטוח רבות,שמציעות פוליסות וכיסויים אטרקטיביים ,לכל עסק קטן או גדול, חשוב לבדוק טוב-טוב לפני שנדרשים לעשות ביטוח לעסק, ולבדוק איזו חברת ביטוח מציעה את הפוליסה העשירה והמגוונת שכוללת בחובה כיסויים כאלה שיתנו לעסק הגנה מפני כל הסיכונים המשמעותיים שלו.

ביטוח עסקים - מאפייני תכולת הפוליסה

מדריך לרכישת ביטוח עסקים - מבוא ורקע כללי

במסגרת ביטוח עסק, נכללת פוליסת ביטוח מבנה ותכולה, פוליסה זו כוללת כיסויים חריגים ,שלמעשה חריגי הפוליסה ,ובסיס הכיסוי הביטוחי אינם זהים בכל חברות הביטוח. בחלק מחברות הביטוח, הבסיס הוא ביטוח "מקיף", כיסוי זה מבטח אך ורק את הסיכונים המפורטים בפוליסה, כשקיימות גם חברות ביטוח עסקים אחרות שמציעות פוליסת ביטוח לעסק "כנגד כל הסיכונים" ,פוליסה זו למעשה מכסה כל נזק תאונתי, למעט מקרה שפורט בכיסוי חריגים. כאמור לפני שנפרט את הכיסויים החריגים יש לקחת בחשבון את הסיכונים לגביהם נדרשת פרמיה מיוחדת, ואשר יכללו בכיסוי רק בעקבות בקשה מיוחדת של המבוטח כגון נזקי טבע,רעידות אדמה,שריפות,פריצות וכדומה. אצל חלק מחברות הביטוח קיים כיסוי מוגבל לאחוזים אחדים מסכום ביטוח התכולה ללא תוספת פרמיה,שחזור מסמכים אינו כולל אובדן מידע- כשאצל חלק מחברות הביטוח יש כיסוי מוגבל לאחוזים אחדים מסכום ביטוח התכולה ללא תוספת פרמיה.

ביטוח עסקים - מבוא ורקע כללי

ביטוח עסקים מטרתו בדרך כלל להוריד את הסיכונים העלולים לפגוע בתפקודו ו/או בתוצאותיו של העסק שלך. עסקך הינו מקור פרנסתך, השקעת הרבה עבודה קשה,מחשבה, זמן וכמובן גם הרבה כסף כדי לבנות לך עסק משגשג.

כל זה עלול חלילה, לרדת לטמיון ברגע אחד: די בקצר חשמלי אחד למשל,שיגרום לשריפה ,או בפריצה לעסק ,שזו תרוקן אותו מתכולתו. בשביל מקרים אלה,ישנו ביטוח עסק,ביטוח שמכסה אותך על נזקים,שעלולים להיגרם לעסקך,הן למבנה והן לתכולה.

הצעת מחיר לביטוח דרך האינטרנט